BG | EN

Facebook | LinkedIn
Асоциацията на почетните консули в България (АПКБ) е създадена в София през 2004 г. и дава гласност на почетните консули в България.

Асоциацията е приела свой собствен Етичен кодекс и активно участва в обществения и дипломатическия живот в много страни.

Асоциацията на почетните консули в България (АПКБ) е пълноправен член и работи в тясно сътрудничество с Международната Федерация на Почетните Консули F.I.C.A.C. със седалище в Брюксел, Белгия.