BG | EN

Facebook | LinkedIn

ДОКУМЕНТИ

FICAC STATEMENT NOV 2022


Устав АПКБ


Role of Honorary Consuls in the 21st Century Diplomacy


Интервю Д-р Борислав Боянов Президент АПК, Почетен Генерален консул на Република Малта


Етичен кодекс на Асоциацията на почетните консули в България